SON SHU UEMURA ROUGE MATTE

Còn hàng

Liên hệ

Shu Uemura Rouge Unlimited Supreme Matte Son SHU UEMURA matte chất lỳ với Công thức mới và Màu son mới bổ sung thêm Hàng đã về thêm tại #TULIPSHOP Các màu hiện có : 356,144, 570,165, 344, 376, 354 #TulipsonShu ...Shu Uemura Rouge Unlimited Supreme Matte

Son SHU UEMURA matte chất lỳ với Công thức mới và Màu son mới bổ sung thêm 
Hàng đã về thêm tại #TULIPSHOP
Các màu hiện có : 356,144, 570,165, 344, 376, 354

#TulipsonShu #Sonshu #ShuUemuraLipstick #Shu165 #Shu570 #Shu144 #Shu356 #Shu550 #Shu344 #Shu376

Shu Uemura matte màu 144

 

Shu Uemura matte màu đỏ 165 
Màu đỏ luôn hot của Shu

 

 

Son Shu Uemura 570 đỏ cam lỳ

#tulipshu570 #Shu570 #Tulipsonshu

 

Shu Uemura matte MPK 356

 

 

Shu Uemura matte màu MCR 344

 

Shu Uemura matte màu MPK 376

 

Shu Uemura matte màu 354

 

 

=====♥︎♥︎♥︎=====
TULIPSHOP - SINCE 2009

✩ ĐC : 82 Đông Các , Ô Chợ Dừa
✩ ĐT : 0904991586
✩ FB : Tulipshop84

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan