SON GUERLAIN PHI THUYỀN MATTE MÀU 27

Còn hàng

Liên hệ

Chờ mãi cuối cùng GUERLAIN cũng đã chịu tung ra dòng son PHI THUYỀN MATTE 😍😍 ⭐𝐒𝐎𝐍 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐋𝐀𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐆 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝟐𝟕 (Guerlain phi thuyền matte 27) Đây là dòng Lỳ mới nên bảng màu khác nhé Màu #27 đỏ cam thiên đỏ cực kỳ hiếm hàng luôn,...Chờ mãi cuối cùng GUERLAIN cũng đã chịu tung ra dòng son PHI THUYỀN MATTE 😍😍

⭐𝐒𝐎𝐍 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐋𝐀𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐆 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝟐𝟕
(Guerlain phi thuyền matte 27)
Đây là dòng Lỳ mới nên bảng màu khác nhé
Màu #27 đỏ cam thiên đỏ cực kỳ hiếm hàng luôn, "rình rập" mãi mới mua đc

 

 

 

 

#tulipguerlainphithuyenmatte #Tulipguerlainmatte

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan