KEM ĐÁNH RĂNG CREST 3D WHITE

Còn hàng

Liên hệ

𝐊𝐄𝐌 Đ𝐀́𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆 𝐑𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐑𝐄𝐒𝐓 𝟑𝐃 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 (𝟏 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐏&𝐆 𝐭𝐨 𝐛𝐮̛̣) 😁Hàm răng trắng tinh, nụ cười thật xinh 💋 𝗧𝗮̂̀𝗺 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗮̀𝗺 𝗿𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 đ𝗲̣𝗽 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗸𝗼 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗿𝗼̂̀𝗶 Răng trắng...𝐊𝐄𝐌 Đ𝐀́𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆 𝐑𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐑𝐄𝐒𝐓 𝟑𝐃 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄
(𝟏 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐏&𝐆 𝐭𝐨 𝐛𝐮̛̣)

 

😁Hàm răng trắng tinh, nụ cười thật xinh 💋
𝗧𝗮̂̀𝗺 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗮̀𝗺 𝗿𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 đ𝗲̣𝗽 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗸𝗼 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗿𝗼̂̀𝗶
Răng trắng nâng hạng nhạn sắc , nụ cười và cả sự tự tin của bạn lên rất nhiều lần . Răng trắng đánh son cũng đẹp hơn hẳn nữa

 

 

#Tulipcrest #tulipkdrcrest #crest

#crest3d #crest3dWhite #kdrcrest

---------------
TULIPSHOP84

🏠 82 Phố Đông Các
☎️ 0904991586
🗣 Fb : Tulipshop84
👥 Insta: Tulipshop.84
🏧 Có Quẹt thẻ
🛍 Ship Toàn quốc

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan