Giới thiệu

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:
- Techcombank Chi nhánh Thăng Long, PGD Hoàng Cầu

STK : 19031780737666 (chủ tk Đặng Thu Trang)

 Vietcombank Chi nhánh Thăng Long

STK : 0491001841075 (chủ tk Đặng Thu Trang)

- Vietinbank Chi nhánh Bắc Hà Nội, PGD Hoàng Cầu

STK: 106868109921 (chủ tk Đặng Thu Trang)
 
- BIDV Chi nhánh Cầu Giấy

STK: 21510001438195 (chủ tk Vũ Văn Thành)

- Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội

STK : 1440205400473 ( chủ tk Vũ Văn Thành)